Auto�i:  
|
Rychl� hled�n�:  
 
��nry
Newsletter
Chcete v�as v�d�t
co je u n�s nov�ho?

Odkazy
Kontaktn� �daje
Nakladatelstv�
Columbus, s.r.o.


Distribu�n� odd�len�:
Hor��teck� 18a
182 00 Praha 8

Distribu�n� odd�len� a sklad
   tel.: +420 603 585 146
Sekretari�t
   tel.: +420 284 820 446
info@columbus.cz

S�dlo firmy >>
Bestsellery
 
Chateau Visegrad
Chateau Visegrad

Za lta totality se z hrad a zmk zem Visegrdu vytratila vysok gastronomie. V lepch ppadech v nich vznikly prohldkov okruhy, kde jen mlokdo tuil, co se kdysi podvalo na zaprenm porcelnu, oddlenho od kolnch zjezd ervenmi pagty. V horm ppad se o zmky podlili lidov armdy a zdrustevnn zemdlci. Chateau Visegrd je vpravn obrazov publikace o tyech zmcch, eskm Zbirohu, polskm Wojanow, slovensk Bel a maarskm Degenfeldu, na kter se vysok gastronomie po pdu elezn opony vrtila. Stalo se tak dky tomu, e se z nich staly luxusn hotely, s vhlasnmi kuchai, dky nim tak vzniklo speciln slavnostn ptichodov menu, kter pro tuto knihu fotografoval Ondej Kavan. Autorem literrnho zpracovn historie jednotlivch zmk djin vysok gastronomie i samotnch recept je Viktor Faktor. Vpravn proveden knihy a jej vydn jen v anglitin bylo mon tak dky nezanedbateln pomoci Visegrdskho fondu. 441,00 K | 490,00 K
Koupit
Denk hraek roka Robina - Gorila Gavin a pejsek Snuffles
Denk hraek roka Robina - Gorila Gavin a pejsek Snuffles
Lakeovi Ken a Angie
Robin toho moc o gorilch nevdl, dokud si nekoupil Gavina. Myslel si, e se vechny jenom bu do hrudi a trop hluk. Domnval se, e jsou zuiv a dsiv, a e mal pejsci jako Snuffles jsou roztomil a hebc. Brzy zjistil, e tomu tak vdycky nen. Kdy byl Gavin ikanovn, kdo si myslte, e ho piel zachrnit? 71,00 K | 79,00 K
Koupit
Denk hraek roka Robina - irafa Geraldo
Denk hraek roka Robina - irafa Geraldo
Lakeovi Ken a Angie
Geraldo byl pro Robina dal skvlou koup, nebo tato irafa mu mohla vyprvt velmi zajmav pbh a ndhern mu objasnila, jak to je, kdy irafu bol v krku. Tak ji nudilo jst pod jenom list, proto vyzkouela lidsk jdlo. To s sebou pineslo problmy, ale tato udlost pomohla Robinov kamardce Caroline s jejmi vlastnmi nesnzemi! 71,00 K | 79,00 K
Koupit
esk Watergate
esk Watergate
Paroubek Ji
Komentovan Kubiceho zprva116,00 K | 129,00 K
Koupit

Tak tte: V botikch od Diora
Ilustrovan historie tet e
Ilustrovan historie tet e
Hook Alex
Pbh cesty k moci Jak mohla zpadn demokracie sklouznout k takovm skutkm barbarstv a genocidy tebae trpla tkou inflac a nezamstnanost, stle bolestn pociovala tivou mrovou smlouvu a potkala se s nestabilnm vedenm sttu nen stle zcela jasn vysvtleno. Udlosti dvactch a tictch let i jejich dsledky by mohly upadat v zapomnn, ale stle ij dky neopadajc zplav literatury, film a televiznch dokument. Dvody trvalho zjmu nen tk pochopit. Za prv a pedevm jsou to lidsk ztrty: vce ne 55 milin lid, vojk i civilist, ve vlce zemelo. Svou roli hraje t fakt, e vlka byla skuten svtov, rznm zpsobem se do n zapojilo 61 zem s 1,7 miliardami obyvatel; to pedstavuje ti tvrtiny tehdej svtov populace. A konen je tu zaujet reimem, kter svou agres vehnal Evropu do druh vlky v prbhu padesti let: pro a jak obyvatel Nmecka vyzdvihli nacisty k moci, a pro svtov politici neinn pihleli, zatmco se Nmecko vyzbrojovalo k vlce? Kniha analyzuje cestu nacist k moci, pibliuje politick dn v Nmecku po prvn svtov vlce a odkrv machinace, ktermi si Adolf Hitler a NSDAP vybojovali pozici nejsilnjho vlka ve smece. Pedstavuje teni zpsob, jakm nacist ovldli Nmecko, opanovali vzdlvac systm a poddili jej sil vychovat budouc generace vstc clm a poadavkm Strany. Pedkld pohled na zahranin politiku vedouc k vlce a zniujc vliv vlky na Evropu a svt. 449,00 K | 499,00 K
Koupit
Nejen o psech
Nejen o psech
Dostl Ale
trnct pbh loveckch ps a jejich ptel z e lid zaujme tene nejen z ad myslivc a milovnk ps, ale i vechny ostatn od dt po seniory. tiv a rychle proudc dj dopluj tematick akvarely Ludvka Kunce. Se vemi psmi hrdiny se autor potkal v tm tyicetiletm obdob ivota profesionlnho myslivce, od kence Lumpa a po fenku Modrho gaskoskho baseta. Kniha navc zaujme krsnmi poetickmi popisy prody, ktermi Dostl obas neekan zastav pbh jako k nadechnut. krajinu jet zakrvala nzk mlha, jako zvoj nevsty..., k v povdce Krl honu. Povdky zanaj v dob, kdy : nosili jsme stejnokroje, kter mly na klop stbrnou sntku jedle a lesnci na n byli hrdi tak, e si je oblkali na svatbu i do hrobu a kon vstinou e-mailovou korespondenc v povdce Modr, kdy hrdinka ek na sv tn bylo to poprv, kdy mi nkdo ekl, e miluje dosud nenarozen tn. Byla to lska, kter se zanala podobat jaksi posedlosti. Vudyptomn humor Dostlovch prz vs bude provzet po celou dobu poutavho ten a jedin, eho se teni bude nedostvat je nuda. 350,00 K | 389,00 K
Koupit
Norimbersk procesy
Norimbersk procesy
Roland Paul
359,00 K | 399,00 K
Koupit
Rio 2 - nlepkov knka (VYPRODNO)
Rio 2 - nlepkov knka (VYPRODNO)

Nechte se unet0,00 K
Koupit
Tajemstv Morrow
Tajemstv Morrow
McNally Susan
314,00 K | 349,00 K
Koupit
tk do divoiny (DOTISK) (VYPRODNO)
tk do divoiny (DOTISK) (VYPRODNO)
Krakauer Jon

Tragick odysea mladho dobrodruha, putovn, na jeho konci ekala smrt...
Druh vydn spn knihy.

Tento pbh se v roce 2008 rozhodl pevst na filmov pltno oblben herec Sean Penn. Film uvd do eskch kin spolenost BONTONFILM.

Film zskal nominaci na Zlat glbus 2008 za nejlep pvodn pse a nejlep hudbu!

229,00 K | 269,00 K
Koupit

Od autora ji vylo: Peklo blzko nebe, Vben hor, Ve jmnu nebes

V botikch od Diora
V botikch od Diora
Paroubkov Petra

KE KOUPI NA WWW.PEMIC.CZ.

 

aneb Omylem v zkulis velk politiky.

Kniha obsahuje 16 stran barevn fotografick plohy!

179,00 K | 199,00 K
Koupit

tte tak: esk Watergate
Weissova navigace sexem
Weissova navigace sexem
Weiss Petr
314,00 K | 349,00 K
Koupit