Auto�i:  
|
Rychl� hled�n�:  
 
��nry
Newsletter
Chcete v�as v�d�t
co je u n�s nov�ho?

Odkazy
Kontaktn� �daje
Nakladatelstv�
Columbus, s.r.o.


Distribu�n� odd�len�:
Hor��teck� 18a
182 00 Praha 8

Distribu�n� odd�len� a sklad
   tel.: +420 603 585 146
Sekretari�t
   tel.: +420 284 820 446
info@columbus.cz

S�dlo firmy >>

Npovda

Registrace: Zadte veker potebn daje, stisknete Registrovat a na udan e-mail Vm pijde potvrzen s pihlaovacmi daji. Jako pihlaovac jmno slou Vmi udan e-mail a jako heslo udan heslo.

Vae nastaven: Zde mete zmnit sv daje, dodac adresu a heslo.

Objednvky: Pomoc tohoto tlatka mete kontrolovat stav svch objednvek.

Nkup: Z na nabdky si pomoc tlatka Koupit vyberete knky, kter se Vm lb. Po dokonen vbru pejdete na Kok. K cen si pipotejte potovn ve vi 120,-.

Kok: Zkontrolujete, zda jsou vechny knihy ve sprvn cen a potech. Pokud se rozhodnete, e njakou knihu nechcete, sta ji oznait a pak stisknout Odstranit oznaen. Pokud si nejste jisti potem kus, mete pout tlatko Aktualizovat poty. Kdy mte jistotu, e si opravdu objednvte ve, po em jste touili, pejdete do Pokladny.

Pokladna: Naposled pekontrolujete vechny daje vetn konen ceny a dodac adresy, vyberete si zpsob platby (bu dobrkou i bankovnm pevodem), pp. nm v poznmce zanechte njak vzkaz vztahujc se k Va objednvce. Pokud pece jen najdete jet njakou chybu, mete se vrtit pomoc Zpt na kok. Kdy jste ji s celou objednvkou opravdu spokojeni, sta jen stisknout Odeslat a pak u ekat na nae potvrzen.

Dodac podmnky:
- dobrka: Klasick forma dobrkou, dodn knih trv cca. do 10-ti pracovnch dn.
- pevodem: Po zaplacen Vm poleme knky (tak cca. do 10-ti pracovnch dn).
Potovn na objednvku in 120,-.


UPOZORNN: Pokud bude Vae objednvka nezaplacena dle ne ti tdny, budete jednou mailem dotzni, zda chcete objednvku ponechat i zruit. Pokud se neozvete se svm stanoviskem, bude objednvka automaticky ZRUENA!

Pokud by se vyskytly jakkoliv problmy, prosm, kontaktujte ns.