Auto�i:  
|
Rychl� hled�n�:  
 
��nry
Newsletter
Chcete v�as v�d�t
co je u n�s nov�ho?

Odkazy
Kontaktn� �daje
Nakladatelstv�
Columbus, s.r.o.


Distribu�n� odd�len�:
Hor��teck� 18a
182 00 Praha 8

Distribu�n� odd�len� a sklad
   tel.: +420 603 585 146
Sekretari�t
   tel.: +420 284 820 446
info@columbus.cz

S�dlo firmy >>

Soutte s nmi

SMRTC VIZE - nov ppad Evy Dallasov je tu...
Eva Dallasov se opt vydv po stopch vraha, samozejm za vydatn pomoci svho manela Roarka... ocitne se tak blzko nebezpe, e bude dokonce dat o pomoc nadpirozen sly...
Jestli se chcete dozvdt, jak ve dopadne, zkuste si knku vyhrt!


Sout je ji ukonena, astnmi vherci se stvaj:
Radka ermkov, Praha
Elena Hnzdilov, Odolena Voda
Martina Vakov, Praha

UPOZORNN: Jeliko vm dvme spoustu asu na rozmlen a odpovdn a potme s velkm mnostvm soutcch, budou o vhe spraveni pouze ti astn. Tm jsou myleni vherci.     
Ti, na kter se tst neusmje, se mohou pokusit zase pt.
Dkujeme za pochopen.

-----------------------------------------------------------------------------

Hodn tst peje kolektiv nakl. COLUMBUS.

Tentokrt sout b od ......... do ........... 2009, pak ze vech sprvnch odpovd vylosujeme 3 astn vherce. Pevn doufme, e Vs tato skutenost neodrad od souten. Sv odpovdi a adresu (k posln vhry) poslejte na helena@metafora.cz.

Prosm, berte na vdom, e se soute astnte ji svou prvn odpovd (nen tedy teba pst z vce adres). Pijde-li vce odpovd z jedn adresy, bude akceptovna pouze jedna!