Auto�i:  
|
Rychl� hled�n�:  
 
��nry
Newsletter
Chcete v�as v�d�t
co je u n�s nov�ho?

Odkazy
Kontaktn� �daje
Nakladatelstv�
Columbus, s.r.o.


Distribu�n� odd�len�:
Hor��teck� 18a
182 00 Praha 8

Distribu�n� odd�len� a sklad
   tel.: +420 603 585 146
Sekretari�t
   tel.: +420 284 820 446
info@columbus.cz

S�dlo firmy >>

Projekty

Architektonick paralely Praha, Bratislava, Budape a VaravaVe spoluprci pikovch historik architektury ve vech tyech zemch a snad nejvznamnjho eskho fotografa architektury pana Ondeje Kavana, jsme se rozhodli vydat vpravnou fotografickou publikaci o architektonickch paralelch hlavnch mst Visegradu. Kniha ve tyech jazykovch mutacch a s anglickm resum by se mla stt noblesn ozdobou nejenom ve sttnch a soukromch knihovnch zem Visegradu, ale i vzdlanch turist s vytbenm vkusem.

Architectural parallels - Prague, Bratislava, Budapest and Warsaw
In the cooperation with the top-class historians of architecture in all fourth countries and probably the most eminent photographer of architecture Mr. Ondej Kavan we have decided to publish a spectacular publication of photographs about architectural parallels of the capitals of Visegrad. The publication in four languages and with an English rsum should become an elegant decoration not only in state and private libraries but also it should became a part of libraries of well educated tourist  with refined taste.


Foto Ondej Kavan


Vce o projektu naleznete ZDE.